Opis stacji meteorologicznej

Zespół Fizyki Środowiska (ZFS), Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obsługuje automatyczną stację meteorologiczną Vaisala WXT520. Czujniki umieszczone są na dachu budynku Wydziału. Stacja meteo połączona jest łączem szeregowym z komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Dane pobierane są co minutę ze stacji meteo przez pracujący całą dobę program i zapisywane w lokalnej bazie SQLite3, a następnie synchronizowane z bazą danych PostgreSQL, znajdującą się na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux - Fedora 12. Na dachu umieszczony jest również optyczny czujnik aerozoli - Plantower PMS5003 doposażony w moduł kondycjonowania powietrza. Czujnik analogicznie jak stacja meteo przekazuje dane pomiarowe do terminala pracującego pod kontrolą systemu Linux. Dane pobierane są co sekundę, a następne na poziomie terminala obliczane są średnie minutowe i zapisywane w lokalnej bazie SQLite oraz synchronizowane z bazą MySQL znajdującą się na serwerach ZFS. Tworzenie wykresów i wybranych wielkości statystycznych odbywa się dynamicznie na stronie. Za dostarczanie właściwych danych odpowiadają skrypty napisane w języku PHP, które cyklicznie uruchamiane są narzędziem cron.

Stacja wyposażona jest w następujące czujniki:

 • temperatury (termometr) (-52…+60°C ±0.3°C dla +20°C),
 • wilgotności (higrometr) (0…100%RH ±3%RH),
 • ciśnienia (barometr) (600…1100hPa ±0.5hPa),
 • kierunku wiatru (0…360° ±3°), prędkości wiatru (0…60 m/s ±0.3 m/s) (anemometr),
 • opadów ciekłych i stałych (pluwiometr).

Warunki korzystania z danych

Zespół Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie udostępnia nieodpłatnie dane meteorologiczne pochodzące ze stacji pomiarowej znajdującej się na kampusie AGH (patrz lokalizacja stacji) w postaci wykresów oraz danych liczbowych pod następującymi warunkami:

 • 1. Dane nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Wykorzystanie danych do celów komercyjnych możliwe jest wyłącznie na podstawie dwustronnej umowy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • 2. Użytkownikom serwisu NIE WOLNO przekazywać danych osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Zabrania się również udostępniania danych koniecznych do pobrania danych (login i hasło) osobom trzecim.
 • 3. W przypadku wykorzystania danych do celów naukowych lub dydaktycznych przed publikacją wyników powstałych z wykorzystaniem tych danych konieczny jest kontakt z opiekunem stacji (adres kontaktowy podany jest w stopce każdej strony) celem uzgodnienia warunków wykorzystania danych (umieszczenie podziękowań, współautorstwo publikacji, odpowiednie cytowanie).
 • 4. W pozostałych przypadkach dane w postaci wykresów dostępne są bez dodatkowych ograniczeń.
 • 5. Aby uzyskać dostęp do danych liczbowych konieczna jest rejestracja na stronie. Do rejestracji wymagane jest podanie adresu mailowego służącego jako login oraz potrzebnego do aktywacji konta oraz celu w jakim dane są pobierane. Konieczne jest też potwierdzenie zapoznania się z warunkami korzystania z danych.
 • 6. Właściciele strony zastrzegają sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania dostępu do danych dla wybranych lub wszystkich odwiedzających stronę bez podania przyczyny.
 • 7. Właściciele strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniki korzystania z informacji publikowanych na stronie.
 • 8. Właściciele strony nie udzielają żadnej gwarancji dotyczącej jakości i precyzji danych pobranych z niniejszego serwisu.
 • 9. Właściwa interpretacja danych pobranych z serwisu jest obowiązkiem użytkowników serwisu. W szczególności właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub fałszywe interpretacje danych prezentowanych lub pobranych z niniejszego serwisu.
 • 10. Właściciele serwisu nie są zobowiązani do udzielania porad, szkoleń ani do udzielania wyjaśnień dotyczących danych z serwisu. Decyzje o udzieleniu informacji dodatkowych (ponad te dostępne w niniejszym serwisie) będą podejmowane każdorazowo przez administratorów.
 • 11. Dokonywanie zmian w wartościach liczbowych udostępnionych danych bez wyraźnego ich zaznaczenia i objaśnienia ich przyczyn w jakichkolwiek środkach przekazu jest zabronione.

Wersje systemu

 • Aktualna wersja systemu oraz strony internetowej została wykonana w ramach pracy magisterskiej (Katarzyna Herman, 2018 r.)
 • Trzecia wersja systemu oraz strony internetowej została wykonana w ramach pracy magisterskiej (Krzysztof Grządziel, 2012 r.)
 • Druga wersja systemu oraz strony internetowej została wykonana w ramach pracy magisterskiej (Łukasz Jankowski, 2006 r.)
 • Pierwsza wersja systemu oraz strony internetowej została wykonana w ramach pracy magisterskiej (Izabela Karasińska, 2004 r.).

Lokalizacja stacji:

Kraków

50° 04' N 19° 55' E

220 m n.p.m.

» zobacz mapkę